CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

Durada i acollida

La Fira s’iniciarà dissabte a les 10:00 hores i finalitzarà diumenge a les 15:00 hores. L’hora d’entrada dels expositors serà de 8:00h a 9:55h del dissabte 26 d’octubre de 2019. L’hora de sortida dels expositors serà de 15:00h a 16:30h del diumenge 27 d’octubre de 2019. Les expositores rebran per correu electrònic la identificació necessària per accedir en vehicle en aquest horari al recinte firal.

Inscripció

La inscripció a través del formulari online no implica l’acceptació automàtica de l’entitat o cooperativa com a expositora de la FESC 2019. En cas de ser acceptada, l’organització de la fira contactarà amb ella per confirmar la seva selecció.

S’haurà de formalitzar l’imprès de preinscripció a traves de la web www.fesc.xes.cat. La data límit d’inscripció és el 10 de setembre. En el cas de no cabar el procés de pagament abans del 30 de setembre, l’expositor/a perdrà tots el drets sobre l’espai reservat, passant aquest espai a disposició de l’organització.

Forma de pagament

Els abonaments es realitzaran mitjançant domiciliació bancària al número de compte corrent que ens faciliteu a la Xarxa d’Economia Solidària. Caldrà enviar les dades fiscals de l’entitat per la factura.

Acceptació de Participació

L’organització de l’esdeveniment es reserva el dret d’admissió i podrà rebutjar aquelles sol·licituds que al seu criteri no s’ajustin a les finalitats de la fira, que són:

 • Donar a conèixer què és l‘economia solidària a la ciutadania.
 • Atraure noves persones, empreses i entitats implicades en iniciatives d’economia solidària.
 • Augmentar la consciència de sector per part dels propis actors de les iniciatives d’economia solidària.
 • Divulgar les alternatives que aporta l’economia solidària a la crisi, tant immediates com per sortir del capitalisme.
 • Garantir que la cadena de proveïdors de la Fira la formaran, en la mesura del possible, empreses i entitats del mercat social.
 • Garantir que les experiències mostrades en els expositors compleixen els següents criteris:
 • Que tinguin l’activitat orientada a cobrir alguna necessitat humana.
 • Que la seva gestió interna sigui democràtica.
 • Que tinguin un compromís social clar i explícit.
 • Que contribueixin a la construcció d’un mercat social.
 • Que actuïn amb vocació de transformació social i consciència de sector.
 • Contribuir a convertir la Fira en un referent periòdic de tot el sector a Catalunya.

Muntatge d’estands

L’hora d’entrada dels expositors amb vehicles serà de 8:00h a 9:45h del dissabte 26 d’octubre. Les expositores podran disposar del seu espai a partir de 8:00 hores del dissabte.

La decoració de l’espai va a càrrec de cada expositora.

L’organització posarà a disposició de les expositores una taula de 200x70cm, roba per la taula, dues cadires i un punt de llum el més a prop possible. Us recomanem que porteu plafons autoportants al no tenir parets l’espai. També allargadors de 5 metres o altres estris necessaris.

Les expositores disposaran d’un cartell identificatiu de sobretaula que facilitarà organització a fi d’homogeneïtzar la imatge de la Fira.

Desmuntatge i sortida

Les taules no podran ser desmuntades ni evacuades abans de les 15:00 hores del diumenge. Es permetrà l’entrada de vehicles al recinte firal diumenge de 16:00h a 17:30h. Cada expositora haurà de recollir la seva taula i cadires, i s’haurà de deixar l’espai completament net d’objectes i de brossa.

Wifi

L’organització de la FESC garantirà cobertura Wifi d’accés lliure al recinte de la Fira (nau Elisa Garcia i Ateneu de l’Harmonia).

Aforament

L’aforament de les diferents sales on es celebra la VII FESC és limitat. Les persones voluntàries informaran els i les visitants quan s’accedeixi l’aforament de cada sala i no s’hi permeti l’accés.

Imatge

L’acceptació d’aquestes condicions comporta que doneu permís a ser gravats/des en imatges generals de la Fira i amb finalitat sense ànim de lucre.

Servei mèdic

Hi haurà un servei mèdic permanent durant els dies de la Fira.

Identificació

Tant les expositores com el servei d’organització hauran d’anar adequadament identificades. Rebran la corresponent identificació a l’entrada del recinte firal el dissabte al matí.

Idioma

L’idioma de les persones ponents, la senyalització i la difusió de la fira seran en català. Si hi ha ponències en altres idiomes s’especificarà al programa.

Moneda Social

Les expositores es comprometen a utilitzar per als seus intercanvis i vendes la moneda social, emesa per l’organització de la Fira i altres monedes socials reconegudes per la fira. En cap cas, l’euro. Com només hi ha Ecosols en format de 0,50, 1, 2, 5 i 10 els preus dels vostres productes o serveis hauran d’adaptar-se a aquestes unitats i els seus múltiples.

Al moment de canviar la moneda social en euros i sobre els productes venuts i abonats, l’organització percebrà un 7% (en el cas d’entitats sòcies de la XES un 3%) sobre l’import total que superi els 150 ecosols, com ajut i contribució a les despeses derivades directament de l’organització de la Fira.

Responsabilitats

 • La neteja i manteniment de l’espai van a càrrec de les expositores que hauran de vetllar per la mateixa.
 • El material que s’utilitzi als espais ha de respondre, tan com es pugui, a criteris de sostenibilitat i preservació del medi ambient.
 • Les expositores han de tenir cura de la vigilància dels seus estands o del seu espai durant les hores de visita, muntatge i desmuntatge.
 • Per preservar el caràcter i finalitat de la fira, cal que els productes exposats i a la venda compleixin criteris de mercat social.
 • No es tolerarà cap actitud masclista, entenent aquestes com actituds no desitjades com ara “piropos”, bromes, insults, bavejos, tocaments, assetjament, agressions físiques i sexuals o violacions exercits sobre una persona per motius de gènere, identitat o orientació sexual i aspecte físic en relació als estàndards estètics.
 • L’organització de la fira declina tota responsabilitat sobre els danys i perjudicis derivats d’accidents meteorològics, furts, robatoris o qualsevol altre causa de la naturalesa que sigui, que es poguessin ocasionar sobre els béns tant particulars, com d’entitats i d’organismes que participin a la Fira.
 • Les expositores hauran de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i així com qualsevol altra normativa vigent de seguretat.
 • Les expositores seran responsables dels danys i perjudicis que per acció pròpia, la del seu personal o les serves instal·lacions puguin causar a tercers i al mobiliari o a qualsevol element del recinte.
L’ingrés de l’import d’inscripció comporta l’acceptació de les condicions de participació.

Recupera la FESC 2019

enllaç a documenta la fesc

ORGANITZA

AMB LA COL·LABORACIÓ DE