CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

Durada i acollida

La Fira s’iniciarà dissabte a les 10:00 hores i finalitzarà diumenge a les 15:00 hores. L’hora d’entrada dels expositors serà de 8:00 a 9,55 hores del dissabte.

Inscripció

S’haurà de formalitzar l’imprès de preinscripció a traves de la web www.fesc.xes.cat. En el cas de no fer efectiu el pagament abans del 25 de juliol , l’expositor/a perdrà tots el drets sobre l’espai reservat, passant aquest espai a disposició de l’organització.

Forma de pagament

Els abonaments els realitzarem mitjançant domiciliació bancària al número de compte corrent que ens faciliteu a la Xarxa d’Economia Solidària, i caldrà enviar les dades fiscals de l’entitat per la factura.

Acceptació de Participació

L’organització de l’esdeveniment es reserva el dret d’admissió i podrà rebutjar aquelles sol·licituds que al seu criteri no s’ajustin a les finalitats de La Fira, que són:

 • Donar a conèixer què és l‘economia solidària a la ciutadania.
 • Atraure noves persones, empreses i entitats implicades en iniciatives d’economia solidària.
 • Augmentar la consciència de sector per part dels propis actors de les iniciatives d’economia solidària.
 • Divulgar les alternatives que aporta l’economia solidària a la crisi, tant immediates com per sortir del capitalisme.
 • Garantir que la cadena de proveïdors de la Fira la formaran, en la mesura del possible, empreses i entitats del mercat social.
 • Garantir que les experiències mostrades en els expositors compleixen els següents criteris:
 • Que tinguin l’activitat orientada a cobrir alguna necessitat humana.
 • Que la seva gestió interna sigui democràtica.
 • Que tinguin un compromís social clar i explícit.
 • Que contribueixin a la construcció d’un mercat social.
 • Que actuïn amb vocació de transformació social i consciència de sector.
 • Contribuir a convertir la Fira en un referent periòdic de tot el sector a Catalunya.

Muntatge d’estands

Les expositores podran disposar del seu espai a partir de 8:00 hores del dissabte i la decoració va a càrrec de cada empresa/entitat.

L’organització posarà a disposició de l’expositor una taula, roba per la taula, dues cadires i un punt de llum lo més a prop possible. Per tant recomanem que porteu plafons autoportants al no tenir parets l’espai.També allargos o altres estris necessaris.
No es pot enganxar res a les parets.

Les expositores disposaran d’un cartell identificatiu de sobretaula que facilitarà organització a fi d’homogeneïtzar la imatge de la Fira.

Desmuntatge i sortida

Les taules no podran ser desmuntades ni evacuades abans de les 15:00 hores del diumenge, i s’haurà de deixar l’espai completament net d’objectes i de brossa.

Wifi

L’organització de la FESC garantirà cobertura Wifi d’accés lliure al recinte de la Fira (nau Elissa Garcia i Ateneu de l’Harmonia) .

Aforament

L’aforament de les sales on es celebra la VI FESC és limitat.

Imatge

L’acceptació d’aquestes condicions comporta que doneu permís a ser gravats en imatges generals de la Fira i sempre amb finalitats sense ànim de lucre.

Servei mèdic

Hi haurà un servei mèdic permanent durant els dies de la Fira.

Identificació

Tants les expositores com el servei d’organització hauran d’ anar adequadament identificades.

Idioma

L’idioma dels ponents, senyalització i propaganda serà en català. Si hi ha ponències en altres idiomes s’especificarà al programa.

Moneda Social

Els expositors es comprometen a utilitzar per als seus intercanvis i vendes la moneda social emesa per l’organització de la Fira de forma exclusiva. Com només hi ha Ecosols en format de 0,50, 1, 2, 5 i 10 els preus dels vostres productes o serveis tenen que adaptar-se a aquestes unitats i els seus multiplos .

Al moment de canviar la moneda social en euros i sobre els productes venuts i abonats, l’organització percebrà un 7% (en el cas d’entitats de la XES un 3%) sobre l’import total que superi el 150 Ecosol a canviar com ajut i contribució a les despeses derivades directament de l’organització de la Fira.

Responsabilitats

 • La neteja i manteniment de l’espai van a càrrec dels expositors que hauran de vetllar per la mateixa.
 • El material que s’utilitzi en els espais ha de respondre, tan com es pugui, a criteris de sostenibilitat i preservació del medi ambient.
 • Els expositors han de tenir cura de la vigilància dels seus estands o del seu espai durant les hores de visita, muntatge i desmuntatge.
 • Per preservar el caràcter i finalitat de la fira, cal que els productes exposats i a la venda compleixin criteris de mercat social.
 • L’organització de la Fira declina tota responsabilitat sobre els danys i perjudicis derivats d’accidents meteorològics, fums, robatoris o qualsevol altre causa de la naturalesa que sigui, que es poguessin ocasionar sobre els béns tant particulars, com d’entitats i d’organismes que participin en la Fira.
 • Els expositors hauran de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i així com qualsevol altra normativa vigent de seguretat.
 • Els expositors seran responsables dels danys i perjudicis que per acció pròpia, la del seu personal o les serves instal·lacions puguin causar a tercers i al mobiliari o a qualsevol element del recinte.
L’ingrés de l’inscripció comporta l’acceptació de les condicions de participació.

FIRA 2017

ORGANITZA

AMB LA COL·LABORACIÓ DE