CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

Durada i acollida

La FESC comença dissabte a les 10:00h i acaba diumenge a les 15:00h. L’hora d’entrada de les expositores és de 8:00 h a 9:45 h del dissabte 24 d’octubre de 2020. Les sales d’activitats no estaran disponibles fins les 10:00h.

Inscripció

La inscripció a través del formulari online no implica l’acceptació automàtica de l’activitat i/o xerrada proposada. En cas de ser acceptada, l’organització de la FESC contacta amb vosaltres per confirmar la vostra selecció.

S’ha de formalitzar l’imprès de preinscripció a través del web www.fesc.xes.cat. En cas de no fer efectiu el pagament abans del 30 de setembre, no es té en compte la proposta.

Forma de pagament

Els abonaments es duen a terme mitjançant domiciliació bancària al número de compte corrent que faciliteu a la XES. Cal enviar les dades fiscals de l’entitat per a la factura.

Acceptació de participació

L’organització de l’esdeveniment es reserva el dret d’admissió i pot rebutjar aquelles sol·licituds que al seu criteri no s’ajustin a les finalitats de la fira, que són:

 • Donar a conèixer què és l‘economia solidària a la ciutadania.
 • Atraure noves persones, empreses i entitats implicades en iniciatives d’economia solidària.
 • Augmentar la consciència de sector per part dels propis actors de les iniciatives d’economia solidària.
 • Divulgar les alternatives que aporta l’economia solidària a la crisi, tant immediates com per sortir del capitalisme.
 • Garantir que la cadena de proveïdors de la fira la formen, en la mesura del possible, empreses i entitats del mercat social.
 • Garantir que les experiències mostrades en els expositors compleixen els criteris següents:

—Que tinguin l’activitat orientada a cobrir alguna necessitat humana.
—Que la seva gestió interna sigui democràtica.
—Que tinguin un compromís social clar i explícit.
—Que contribueixin a la construcció d’un mercat social.
—Que actuïn amb vocació de transformació social i consciència de sector.

 • Contribuir a convertir la FESC en un referent periòdic de tot el sector a Catalunya.

Muntatge d’estands

L’hora d’entrada dels expositores amb vehicles és de 8 h a 9.45 h del dissabte 26 d’octubre. Les expositores poden disposar del seu espai a partir de 8 hores del dissabte.

La decoració de l’espai és a càrrec de cada expositora.

L’organització posa a disposició de les expositores una taula de 200 x 70 cm, roba per a la taula, dues cadires i un punt de llum al més a prop possible. Us recomanem que porteu plafons autoportants, ja que l’espai no té parets. També allargadors de 5 metres o altres estris o materials necessaris.

Les expositores disposen d’un cartell identificatiu de sobretaula que facilita l’organització a fi d’homogeneïtzar la imatge de la FESC.

Desmuntatge i sortida

Les taules no podran ser desmuntades ni evacuades abans de les 15:00 hores del diumenge. Es permetrà l’entrada de vehicles al recinte firal diumenge de 16:00h a 17:30h. Cada expositora haurà de recollir la seva taula i cadires, i s’haurà de deixar l’espai completament net d’objectes i de brossa.

Wifi

L’organització de la FESC garanteix cobertura WiFi d’accés lliure al recinte de la Fira (nau Elisa Garcia i Ateneu de l’Harmonia).

Aforament

L’aforament de les diferents sales on es celebra la VII FESC és limitat. Les persones voluntàries informen els i les visitants quan s’excedeixi l’aforament de cada sala i no s’hi permeti l’accés.

Imatge

L’acceptació d’aquestes condicions comporta que doneu permís que us gravin en imatges generals de la FESC i amb finalitat sense ànim de lucre.

Servei mèdic

Hi ha un servei mèdic permanent durant els dies de la fira.

Identificació

Tant les expositores com el servei d’organització ha d’anar adequadament identificades.

Idioma

L’idioma de les persones ponents, la senyalització i la difusió de la fira és el català. Si hi ha ponències en altres idiomes, s’especifica al programa.

Moneda social

Les expositores es comprometen a utilitzar per als seus intercanvis i vendes la moneda social, emesa per l’organització de la FESC i altres monedes socials reconegudes per la fira. En cap cas, l’euro. Com que només hi ha ecosols en format de 0,50, 1, 2, 5 i 10, els preus dels vostres productes o serveis s’han d’adaptar a aquestes unitats i els seus múltiples.

Al moment de canviar la moneda social en euros i sobre els productes venuts i abonats, l’organització percep el 7% (en el cas d’entitats sòcies de la XES, el 3%) sobre l’import total que superi els 150 ecosols, com a ajut i contribució a les despeses derivades directament de l’organització de la FESC.

Responsabilitats

 • La neteja i manteniment de l’espai són a càrrec de les expositores, que han de vetllar perquè es compleixi.
 • El material que s’utilitzi als espais ha de respondre, tan com es pugui, a criteris de sostenibilitat i preservació del medi ambient.
 • Les expositores han de tenir cura de la vigilància dels seus estands o del seu espai durant les hores de visita, muntatge i desmuntatge.
 • Per preservar el caràcter i finalitat de la fira, cal que els productes exposats i a la venda compleixin criteris de mercat social.
 • No es tolerarà cap actitud masclista, entenent aquestes com actituds no desitjades com ara “piropos”, bromes, insults, bavejos, tocaments, assetjament, agressions físiques i sexuals o violacions exercits sobre una persona per motius de gènere, identitat o orientació sexual i aspecte físic en relació als estàndards estètics.
 • L’organització de la fira declina tota responsabilitat sobre els danys i perjudicis derivats d’accidents meteorològics, furts, robatoris o qualsevol altre causa de la naturalesa que sigui, que es poguessin ocasionar sobre els béns tant particulars, com d’entitats i d’organismes que participin a la FESC.
 • Les expositores han de complir amb la Llei de prevenció de riscos laborals, així com qualsevol altra normativa vigent de seguretat.
 • Les expositores són responsables dels danys i perjudicis que per acció pròpia, la del seu personal o les serves instal·lacions puguin causar a tercers i al mobiliari o a qualsevol element del recinte.
L’ingrés de l’import d’inscripció comporta l’acceptació de les condicions de participació.

Recupera la FESC 2019

enllaç a documenta la fesc

ORGANITZA

AMB LA COL·LABORACIÓ DE