Les cures, un nínxol per a l’ESS?

Al nostre país l’àmbit de les cures i de la salut es troba fortament mercantilitzat. En aquest context, les iniciatives de l’ESS ens trobem davant d’un gran repte: Com desenvolupar serveis d’atenció i cura a les persones d’alta qualitat , partint de les necessitats i possibilitats de les persones i organitzacions; tot respectant els seus desitjos i generant, alhora, ocupació de qualitat?

A la ciutat de Barcelona i arreu del país comptem amb diferents iniciatives, que des del cooperativisme, cerquen desplegar serveis alternatius de cura i salut. Malgrat que la diversitat dels contextos compartim alguns desafiaments comuns:
? Com guanyar quota de mercat a les organitzacions capitalistes i especuladores .
? La necessitat de crear metodologies pròpies d’atenció a les persones per construir coneixement socialment útil i diferenciar-se dels serveis tradicionals mercantilistes.
? Ser projectes sostenibles i garantir uns ingressos econòmics que permetin unes condicions laborals dignes.
? Accés a finançament “ètic i no especulatiu” que permeti consolidar aquests projectes que aporten un valor social tan necessari en l’Atenció i Cura de les persones.
? Implicació de les treballadores en el funcionament intern i en les tasques reproductives de cada organització.
? Com esdevenir proveïdores estables de serveis d’atenció i cura de les persones de les administracions públiques.
Al respecte, als espais de reflexió i treball com el Fòrum Social de la Cura i la xarxa de professionals de la Cura i la Salut «Cura Digna» proposem diferents alternatives. A continuació, compartim algunes que ens semblen fonamentals:
1. Dret a la cura i a comptar amb un sistema nacional de cura.
2. La cura és un bé comú.
3. Cal potenciar dinàmiques comunitàries i de proximitat.
4. Promoure un consum cuidat de cures (persones, famílies i administracions públiques).
5. L’eliminació del Sistema Especial per a Treballadores de la Llar i la derogació de la llei d’estrangeria.
6. El reconeixement per part de les administracions públiques del valor social de les experiències autoorganitzades sense ànim de lucre, i el compromís vers l’enfortiment socioempresarial d’aquestes iniciatives.
7. La participació ciutadana en el disseny de les polítiques socials.

Cura Digna, Xarxa de Professionals de les Cures i la Salut.

*AQUEST ARTICLE HA ESTAT PUBLICAT A L’INFOXES, SUPLEMENT EN MOTIU DE LA FESC’22 FET EN COL·LABORACIÓ AMB LA DIRECTA. PODEU DESCARREGAR-LO SENCER AQUÍ.