Abacus cooperativa

Municipi 

Telf. 932 178 166

participacio@abacus.coop

https://www.abacus.coop


Carrer Perú, 186, 08020 Barcelona


@Abacuscoop

Descripció

Fundada l’any 1968, Abacus és una cooperativa dedicada a l’educació, la cultura i el lleure amb una comunitat de gairebé 1 milió de socis de consum i més de 700 socis de treball amb la voluntat de bastir un projecte de país en els àmbits de la cultura, l’educació i el cooperativisme.

Més informació

  • Espai de trobada entre entitats ESS i administracions públiques

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.