Agència Talaia

Municipi 

Telf. 652 099 212

info@agenciatalaia.com

agenciatalaia.com


Carrer Sant Antoni 61, 08330 Premià de Mar


@agenciatalaia

@agenciatalaia

@agenciatalaia

Descripció

L’Agència Talaia és una cooperativa sense ànim de lucre que treballa en la comunicació i el periodisme com a eines de transformació social. Oferim serveis de comunicació corporativa integral i audiovisual i generem continguts periodístics propis o per encàrrec. [Tan sols viure – MURS – 18+1]