Alternativas Económicas

Municipi 

Telf. 936 116 305

contacto@alternativaseconomicas.coop

alternativaseconomicas.coop


Carrer Carrer Mallorca 1-25, 2-5, 08014 Barcelona


@RevistaAlterEco

@RevistaAlterEco

@RevistaAlterEco

Descripció

És una cooperativa de treball associat que va néixer el 2013 i que publica una revista mensual dedicada a explicar l’economia i els seus efectes en la vida de les persones. També és una editorial de llibres. Manté la seva independència finançant principalment a través de subscripcions. El model periodístic d’Alternatives econòmiques intenta explicar l’economia -i la importància per a la vida quotidiana dels ciutadans- de forma didàctica, amb independència dels poders econòmics i polítics o dels anunciants. Independència, claredat i divulgació són objectius prioritaris. I la seva autèntica força està en el ferm compromís dels seus treballadors amb el projecte. Es tracta d’un projecte periodístic l’única militància és proporcionar informació econòmica i social independent i de qualitat.

La revista s’elabora amb criteris estrictament professionals i la seva mirada reflecteix la pluralitat dels diferents punts de vista sobre la realitat econòmica i social sense dogmatismes ni prejudicis. La publicació aspira a ser útil a un ventall molt ampli de lectors: estudiants, professionals, professors, empresaris, polítics, i qualsevol persona interessada en l’impacte dels esdeveniments econòmics des d’una perspectiva ciutadana.