Arç Cooperativa

Municipi 

Telf. 93 423 46 02

arccoop@arc.coop

 https://www.arc.coop


Carrer Casp, 43 baixos, 08010 Barcelona


@arc_coop

@arc_coop

@arccoop

Descripció

Som una corredoria d’assegurances especialitzada en el sector de l’economia social i solidària, el món associatiu i les energies renovables. Apostem per la gestió integral d’assegurances ètiques i solidàries a través dels serveis de consultoria i corredoria.

Ens vam constituir la primavera de l’any 1983, amb la missió de fer compatible els valors del cooperativisme autogestionari amb una gestió empresarial eficient. Avui gestionem els programes d’assegurances de més de 2.000 cooperatives i altres organitzacions i cada any donem cobertura a les necessitats asseguradores de 190.000 persones.