Associació SinergiaTIC

Municipi 

info@sinergiacrm.org

sinergiacrm.org


08150 Barcelona (atenció online)


@sinergiacrm

Descripció

Entitat sense ànim de lucre que neix amb l’objectiu d’afavorir el desenvolupament col·laboratiu d’eines tecnològiques adaptades a les necessitats de les entitats no lucratives. Actualment, SinergiaCRM compta amb més de 130 entitats usuàries del CRM, una eina que, integrada amb altres més específiques, dona cobertura amb la màxima eficiència als diversos processos de relació amb la base social de les entitats.