BASE Ò Transformació = Territori + Cultura

Telf. 687 326 735

info@base-o.org

www.base-o.org


Carrer de Sant Adriá, 25, Barcelona


@base_o_bcn

@base_o_bcn

@baseobcn

Descripció

Som una cooperativa cultural especialitzada en mediació cultural i en el disseny de projectes inclusius i educatius. Transmetem valors ecosocials a través de l’art contemporani, amb una visió pro-innovació, creativa i transformadora.