Centre de Promoció Social Francesc Palau

Telf. 93 379 36 31

d-fenix@cpsfrancescpalau.cat

www.cpsfrancescpalau.cat


Carrer Cadaqués 2-16 2da planta, 08820 El Prat de Llobregat


@dfenixelprat

Descripció

Entitat sense ànim de lucre que ofereix formació, orientació, inserció i acció comunitària.
Promou l’Economia Social amb el projecte Dfènix, que treballa per a la sostenibilitat mediambiental i la professionalització de persones vulnerables dins del sector tèxtil.