Clade, Grup Empresarial d’Economia Social

Telf. 933 320 793

comunicacio@grupclade.com

www.grupclade.com


Carrer Premià 15, baixos, 08014 Barcelona


@grupclade

Descripció

Cooperativa de 2n grau que agrupa diferents empreses de l’economia social, la majoria cooperatives, que provenen de diferents sectors d’activitat i comparteixen uns valors i una manera de fer.