Col·lectiu Ronda

Telf. 93 268 21 99

info@cronda.coop

www.cronda.coop


Carrer Trafalgar, 50, baixos, 08010 Barcelona


@CollectiuRonda

@CollectiuRonda

@collectiurondaess

Descripció

Cooperativa d’advocats i advocades amb serveis d’assessoria jurídica, laboral, fiscal, econòmica i social. Entenen el dret com un exercici per a construir un món més solidari. Són més de cent professionals que creuen en la defensa dels drets individuals i col·lectius com a instrument pel desenvolupament de models més justos i solidaris.
També donen serveis d’assessoria per a la constitució de cooperatives i entitats, així com acompanyament professional a autònoms. La seva filosofia com a organització inclou l’economia social i solidària com a forma d’entendre les relacions econòmiques.