Comissió de Xarxes Locals de la XES

barcelona@xes.cat

xes.cat/xarxes-locals

Descripció

Coordinació i treball comú entre les xarxes locals i altres articulacions territorials de l’ESS vinculades a la XES.