Consell d’Associacions de Barcelona

Telf. 93 256 40 87

associacions@cab.cat

quedeque.barcelona


Avinguda Cardenal Vidal i Barraquer 30, 08035 Barcelona


@quedeque_bcn

@quedequebarcelona

@quedeque_bcn

Descripció

El Quèdequè és l’agenda web del teixit associatiu de Barcelona.

La seva missió és visibilitzar el teixit associatiu a la ciutadania. Acostar més persones a les activitats, els valors i l’acció comunitària que realitzen les entitats de la nostra ciutat.

El Quèdequè és el nou mitjà de comunicació de les entitats, que va néixer el 18 de març de 2022, autogestionat i centrat a mostrar l’activitat del sector associatiu (formal o informal) sense ànim de lucre. Les entitats es donen d’alta i gestionen la publicació de les seves activitats. Des de Torre Jussana (equipament municipal gestionat pel CAB) ens encarreguem de buscar noves maneres per difondre l’eina entre la ciutadania. A més a més, de coordinar un equip de comunicació que s’encarrega de generar notícies i compartir-les a les xarxes per generar tràfic cap al web.
En resum, volem convertir el Quèdequè en una agenda de referència. Volem moure Barcelona, les seves entitats i a la ciutadania! Ja saps què faràs avui? www.quedeque.barcelona