Cooperasec

Telf. 627 811 897

cooperasec@gmail.com

cooperasec.barripoblesec.org


Carrer Blai, 34, 08004 Barcelona


@cooperasec

@CooperaSec

@cooperasec

Descripció

És una associació que treballa per a l’impuls de l’economia cooperativa, social, solidària i sostenible al barri del Poble Sec de Barcelona. Actuem de xarxa local de la XES al barri. Dona formació i assessorament en ESS per a col·lectius del barri i es conforma amb una xarxa d’entitats que desenvolupen activitats cooperatives i comunitàries. Col·lectius com Més que Cures o Som la Clau en formen part. També treballa la cultura comunitària i fa recerca del passat cooperatiu del barri. L’objectiu és la transformació econòmica i social a través de l’empoderament popular.
Actualment és també l’entitat gestora del Pla Comunitari de Poble Sec.