El Far Cooperatiu

Telf. 650 570 122

nuria@elfarcooperatiu.cat

elfarcooperatiu.cat


Carrer Unió, 10, 43001 Tarragona


@elfarcooperatiu

@elfarcooperatiu

@elfarcooperatiu

Descripció

El Far és una cooperativa de treball sense ànim de lucre creada a Tarragona l’abril de 2019 amb l’objectiu de visibilitzar col·lectius que habitualment no tenen veu. La unió de la comunicació i la pedagogia és el nostre tret diferencial, facilitem que els missatges arribin a totes les persones creant les campanyes de forma participada, incloent criteris d’accessibilitat i lectura fàcil. També acompanyem a les persones que formen part del teixit d’economia social i solidària al sud de Catalunya a fer-se visibles i a comunicar-se de forma estratègica per fer més sostenibles els seus projectes. Posar la comunicació al servei dels projectes de l’economia social i solidària locals és la missió de la cooperativa.