Espai Llavors

Telf. 693 26 25 54

hola@espaillavors.cat

espaillavors.cat


Carrer Llobregat 66, 08904 L’Hospitalet de Llobregat


@EspaiLlavors

@espaillavors.llibreria

Descripció

És una cooperativa integral, de treball i consum. Una llibreria i espai comunitari integrat al barri per contribuir a la transformació social fomentant l’esperit crític i oferint alternatives a les dinàmiques imposades pel sistema actual mitjançant els llibres i activitats culturals, socials i polítiques.