eXo

info@exo.cat

exo.cat


Carrer Hondures, 30, 08027 Barcelona


@EXarxaOberta

Descripció

És una associació que treballa per a l’Expansió de la Xarxa Oberta (eXO), aglutina col·lectius, entitats, empreses i persones amb l’objectiu de promoure les xarxes de telecomunicacions obertes, lliures i neutrals, el foment del coneixement de les tecnologies de la comunicació i la informació, així com la promoció de comunitats d’usuàries solidàries sobre una base territorial i veïnal. Està profundament vinculada al projecte Guifi.net i es regeix pels mateixos principis que aquest. També col·labora amb la Fundació per la Xarxa Oberta, Lliure i Neutral Guifi.Net.