Fundació Coop57

Telf. 932 682 949

 fundacio@coop57.coop

www.fundacio.coop57.coop


Carrer Premià, 15, baixos, 08014 Barcelona


@Coop57Catalunya

@lacoop57

@lacoop57

Descripció

És una eina creada per Coop57 per tal de dotar-se de mecanismes que li permetin cobrir noves necessitats. Neix com a estri paral·lel, complementari i addicional a la tasca de Coop57, des de la mateixa intersecció –cooperativisme, finances ètiques, economia social– i els mateixos objectius: la transformació social, el foment del fet cooperatiu i la incorporació de nous protagonismes a l’economia social i solidària. Treballa amb una perspectiva postcapitalista, feminista, ecologista i antiracista.