Fundació Trinijove

Telf. 933 459 221

fundacio@trinijove.org

www.trinijove.org


Carrer Turó de la Trinitat 17, 08033 Barcelona


@Trinijove

@fundacioprivadatrinijove

@fundacio_trinijove

Descripció

La Fundació Privada Trinijove va iniciar la seva actuació en l’àmbit de la formació i la inserció sociolaboral en 1985. Durant aquest temps hem treballat activament en el disseny i la implementació de mesures i programes innovadors amb la finalitat de superar les situacions d’exclusió social.

Les línies bàsiques que caracteritzen la nostra acció fundacional, entre d’altres, podem remarcar:

La gratuïtat de tots els serveis i recursos oferts.
Intervenir des d’una visió global, combinant informació-formació-promoció ocupacional i temps lliure.
Priorització del caràcter territorial, però amb una necessitat d’obertura a les persones de tota la ciutat, afectades per la problemàtica de l’atur i de l’exclusió social.