KAS – Kol·lectiu per l’Autogestió Sonora

Telf. 637 994 601

 produccio@kas.cat

www.kas.cat


Carrer Sardenya, 256, Barcelona


@KAS_cat_

@kas_produccions

Descripció

Producció integral d’actes, concert, esdeveniments.