La Dinamo

Telf. 693 596 174

comunicacio@ladinamofundacio.org

www.ladinamofundacio.org


Carrer d’En Blanco 73, 08028 Barcelona


@ladinamo_

@ladinamo

@ladinamo_

Descripció

La Dinamo Fundació neix amb l’objectiu de contribuir a la consolidació del model
d’habitatge cooperatiu en règim de cessió d’ús en el marc territorial català. Un
model d’accés a l’habitatge no especulatiu, sostenible i inclusiu, basat en
l’organització cooperativa i la propietat col·lectiva.
Al servei d’aquest objectiu La Dinamo intervé en tres àmbits:
1) el suport integral a projectes, tècnic i financer.
2) la difusió, formació i recerca en l’àmbit de l’habitatge cooperatiu.
3) el foment de la intercooperació i la consolidació del model.