La Fera

Descripció

La Fera ferotge és un cooperativa d’iniciativa social sense ànim de lucre que ens dediquem a prestar serveis educatius d’atenció a les persones i els grups des d’un plantejament de proximitat i de treball en xarxa. Dissenyem i gestionem projectes comunitaris dins dels àmbits d’educació, participació i acció social.

La nostra missió és associar professionals de l’educació amb vocació de millora social alhora que assolir llocs de treball de qualitat i autogestionats. Per La Fera ferotge, l’educació és una eina de transformació i sinònim de participar i per tant volem donar veu a qui no la té. Oferim processos educatius participatius, actius, no autoritaris, que fugin de l’adoctrinament, que afavoreixin l’autonomia i que facilitin la participació i el compromís.