La innoBAdora, comunitat d’Incubació

Descripció

La innoBAdora – Comunitat d’Incubació és un espai de creixement col·laboratiu on les iniciatives consoliden els seus projectes socioeconòmics acompanyades unes de les altres i de Barcelona Activa. Ho fan incorporant el conjunt de pràctiques i valors de l’Economia Social i Solidària i vinculant-se amb l’univers de les economies transformadores.

Acull iniciatives socioeconòmiques compromeses amb l’economia social i solidària que busquen promoure impactes socials i ambientals positius, que aposten per models de gobernança participatius i que volen crèixer en un entorn de treball col-laboratiu.

Les iniciatives de la comunitat actualment són les següents:

-Era cooperativa
-Kalidoscopia
– Ca l’Abril
– Cooperativa del taxi
– Dimmons
– Sheleader
-Dones mentores
-RnDI
-Minima organics
-Retorna
-Col.lab
– Vokivoki