La Productora SCCL

Telf. 633 404 981

 hola@laproductora.cat

www.laproductora.cat


Carrer Santanac 15, Sabadell


@productoracoop

@productoracoop

Descripció

La Productora és una cooperativa sense afany de lucre centrada en la dinamització i la difusió cultural a través de les arts visuals i els mitjans audiovisuals. El nostre equip el formem tres persones amb coneixements i expertesa en l’àmbit de la comunicació audiovisual, el disseny gràfic, el disseny web, el disseny d’espais i la fotografia, sent la multidisciplina un dels nostres trets característics a l’hora de treballar.