LabCoop

Telf. 93 171 37 70

 info@labcoop.coop

www.labcoop.coop


Carrer Casp 43, baixos, 08010 Barcelona


@labcoop_

Descripció

LabCoop és una comunitat que acull, incuba i impulsa iniciatives d’emprenedoria social cooperativa.

Entenem que les iniciatives d’emprenedoria social són aquelles que, a través d’una activitat econòmica, persegueixen:

– Transformar l’economia, la societat, la cultura.
– Cooperativitzar l’activitat.
– Sostenir-se al llarg del temps.
– Multiplicar el seu model.

LabCoop proposa posar èmfasi en la dimensió necessàriament cooperativa de l’emprenedoria social.

LabCoop també impulsa iniciatives d’innovació social, que són aquelles que desenvolupen activitats transformadores de la
realitat social, econòmica, política, cultural o ambiental, malgrat no estiguin necessàriament vinculades a una iniciativa emprenedora.

Entenem la innovació com a actitud, una manera de fer les coses, i no un fi o un objectiu en si mateixa; la innovació és l’eina,
actitud o recurs que permet la creativitat necessària per a desenvolupar l’emprenedoria social.

Som una cooperativa sense ànim de lucre impulsada per:

Grup Ecos sccl – Calidoscoop sccl – Cooperativa Etcèteres – i-Labso – Hobest sccl – L’Àpostrof – Arç Corredoria d’Assegurances, sccl