L’Apòstrof

Telf. 93 342 93 66

 info@apostrof.coop

www.apostrof.coop


Carrer Casp 43, baixos, 08010 Barcelona


@Apostrof_coop

@apostrofcooperativa

@apostrof_coop

Descripció

L’Apòstrof és una cooperativa de comunicació amb una sòlida trajectòria en els camps de la comunicació participativa, el llenguatge fàcil i inclusiu, la redacció, la correcció, la traducció, el disseny i la identitat gràfica i la divulgació en economia social i solidària (ESS).

L’Apòstrof està especialitzada en comunicació inclusiva i participativa per empoderar grups, per trencar jerarquies i per tenir en compte diferents perspectives. Així, en molts dels serveis (campanyes, disseny de l’estratègia gràfica i comunicativa, ideació de webs…) empra metodologies de treball col·lectiu per produir missatges més rics, plurals i creatius.

L’Apòstrof treballa de manera artesana i personalitzada, i aplica en tots els serveis el principi de la comunicació clara: dir allò que es vol dir de la manera més senzilla perquè tothom ho pugui entendre. Perquè comunicar clarament és comunicar honestament.