Metzineres SCCL

Telf. 93 639 85 89

projectes@metzineres.org

www.metzineres.org


Carrer de la Lluna, 3, 08001 Barcelona


@metzineres_org

@metzineres

@metzineres

Descripció

És un programa integral de reducció de danys exclusiu per a dones i persones de gènere dissident a Catalunya que usen drogues i sobreviuen a múltiples violències. Segueix un model d’intervenció innovador basat en drets humans i transversalitat de gènere, sostingut per estratègies comunitàries on tota dona és protagonista. Treballa a partir de tres “entorns”: entorn de cura, formació i recuperació; entorn productiu i entorn residencial.