MTK Space

Telf. 938 598 709

hello@mtkspace.com

Carrer Anselm Clavé 17, Nau 15, 08980 Sant Feliu de Llobregat


@mtkspace

@mtk_space

Descripció

MTK Space és un espai de treball audiovisual i cultural cooperatiu que neix impulsat per tres socis emprenedors i que s’estableix amb pes a la ciutat de Sant Feliu de Llobregat. És una cooperativa que ofereix serveis de producció audiovisual i serveis de streamings, a més de lloguer de platós per a cinema o rodatges en un espai de 750m2, per a produccions locals i nacionals.

Un dels nostres objectius és el plantejament d’una nova perspectiva en el sector audiovisual, posant la vida i la seva sostenibilitat en el centre, i l’activació econòmica i la prosperitat del sector audiovisual a Sant Feliu de Llobregat, actuant com a altaveu de tots els beneficis i facilitats que implica rodar la teva producció audiovisual en aquesta ciutat i fomentant la xarxa de tècniques audiovisuals locals.

Posem el focus en un creixement orgànic i sostenible, el qual tingui un retorn cap a la comunitat, incloent en totes les nostres accions els valors de l’ESS. Fomentem el comerç de proximitat i just, posant l’accent en els valors implícits de l’economia social i sostenible, i que les actuacions, les accions i les dinàmiques de la nostra activitat incorporin l’activisme a la ciutat, el suport mutu, una major corresponsabilitat en les cures i els valors essencials com l’antiracisme i la igualtat de gènere de manera transversal a tot el projecte de MTK Space.