Pol·len Edicions SCCL

Descripció

Som una editorial cooperativa que publica pensament crític amb criteris d’ecoedició i presta serveis editorials. La conformem tres sòcies de treball, el Jordi, l’Aida i la Mar. Amb els nostres llibres, volem contribuir a la la pol·linització social, és a dir, a la difusió d’idees crítiques, a la generació de debat, a l’extensió del coneixement. Ara tenim seu a La Floresta i a Manlleu. Amb la XES co-editem la col·lecció Eines, co-impulsada en el si de la Comissió de Publicacions i Formació. Formem part de Cultura Cooperativa i de La Politja Ecosistema Cooperatiu de Sant Cugat.