Sostre Cívic

Telf. 933 996 960

info@sostrecivic.cat

www.sostrecivic.coop


Carrer Casp, 43 baixos, 08010 Barcelona


@sostrecivic

@sostrecivic

@sostrecivic

Descripció

Sostre Cívic és una entitat nascuda l’any 2004 que actualment està formada per més de 1000 persones sòcies arreu del territori. El nostre objectiu és promoure un model alternatiu d’accés a l’habitatge, més just i accesible, sense ànim de lucre, no especulatiu i transformador. Per això, apostem per l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús com a alternativa!