Tandem Go

Municipi 

Telf. 722 836 010

hola@tandemgo.coop

https://tandemgo.coop/idaria.cat


Carrer de Premià 15, 2a planta, 08014 Barcelona


@tandemgocoop

@tandem-go

@tandem-go

Descripció

Tandem Go ofereix una solució innovadora de retribució flexible a les organitzacions de l’Economia Social i Solidària i el Tercer Sector, impulsada des del propi cooperativisme. La retribució flexible permet a les persones treballadores destinar una part del seu sou a despeses quotidianes que estan exemptes de tributar IRPF. L’import destinat a aquests serveis (restauració, transport públic, escola bressol, formació o assegurança mèdica), a l’estar exempt de tributar IRPF, permet augmentar el poder adquisitiu. És una formula que permet a les treballadores disposar de més amb el mateix sou. Des de Tandem Go oferim un sistema online personalitzat i molt intuïtiu per a que les organitzacions puguin implementar el pla de retribució flexible i per a que les persones treballadores puguin contractar els serveis de manera senzilla i ràpida.