Tarpuna

Telf. 610 369 628

info@tarpunacoop.org

www.tarpunacoop.org


Carrer Milà i Fontanals, 82, 08012 Barcelona


@TarpunaCoop

@projectedunia

@TarpunaCoop

Descripció

És una cooperativa d’iniciativa social sense ànim de lucre formada per un equip de persones compromeses amb la sostenibilitat, la igualtat d’oportunitats i la justícia social. Fan innovació social al servei de la comunitat, a través de projectes locals transformadors amb criteris de sostenibilitat. Treballem fonamentalment tres àmbits bàsics del dia a dia: l’agricultura (i l’alimentació), l’energia, i la fabricació (els objectes). Posen èmfasi no només en el què sinó sobretot en el com i el per què.