Trèvol

Telf. 93 498 80 70

trevol@trevol.com

www.trevol.com


Carrer Antonio Ricardos, 14, 08027 Barcelona


@revolsccl

@missatgers.sccl

Descripció

Aquesta cooperativa ofereix serveis de missatgeria i neteja. Va ser creada al 1984 per un grup de persones amb l’objectiu d’oferir un servei d’ecomissatgeria mitjançant bicicletes o vehicles elèctrics. A més, també ofereixen un servei de neteja ecològica amb productes biodegradables que respectin el medi ambient.