Arqbag, cooperativa d’arquitectura

Telf. 620 57 80 98

info@arqbag.coop

www.arqbag.coop


Carrer Pere Serra 1-15, 08173 Sant Cugat del Vallès


@arqbag

@arqbagcoop

@arqbag

Descripció

És una cooperativa d’arquitectura de treball associat sense afany de lucre que aposta per fomentar i exercir l’activitat professional a través dels principis de l’economia social i solidària i els valors cooperatius.

Explora i promou nous models de relació entre les persones, l’habitabilitat i el territori des de 4 eixos estratègics:
– la construcció sostenible,
– l’eficiència energètica i salut,
– la participació ciutadana
– l’economia social i solidària.

Treballa l’arquitectura com un procés obert, des de la gestió transversal dels recursos energètics, ambientals, econòmics i socials.

Estimula i fomenta l’intercanvi i transferència de coneixement a través de la Recerca-Acció i l’Acció Comunitària.