Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya

Telf. 93 301 20 20

cooperativesdeconsum@fccuc.coop

cooperativesdeconsum.coop


Carrer Premia 15, 2a planta, 08014 Barcelona


@CoopsConsum

Descripció

La Federació de Cooperatives de persones Consumidores i Usuàries de Catalunya és una eina conjunta de representació, promoció i defensa del cooperativisme i dels drets de les persones consumidores. Acull iniciatives de les mateixes cooperatives i genera dinàmiques d’intercooperació i aliances. Assumeix un clar compromís social com a organització de persones consumidores. Les cooperatives de consum tenen el seu origen en els entorns locals i són agents actius del territori on operen.