Federació de Cooperatives de Treball

Telf. 933 188 162

federacio@cooperativestreball.coop

www.cooperativestreball.coop


Carrer Premià 15, primera planta, 08014 Barcelona


@coopstreball

@cooperativestreball

@coopstreball

Descripció

L’organització que agrupa les cooperatives de treball catalanes, promovent la seva creació i desenvolupament mitjançant programes i aliances amb entitats i territoris. Impulsa el cooperativisme de treball amb accions d’incidència i difusió d’un model basat en principis que contribueix a enfortir la nostra societat i economia.