femProcomuns

Telf. 630 458 035

coop@femprocomuns.coop

femprocomuns.coop


Carrer Providència 42, 08024 Barcelona


@femprocomuns

Descripció

femProcomuns és una cooperativa creada l’any 2017 amb la voluntat de contribuir a la consolidació d’un ecosistema del procomú des de Catalunya, basat en els principis d’autogestió comunitària, la sostenibilitat ecològica, econòmica i humana, el coneixement compartit i la replicabilitat. És una cooperativa integral de consumidors i usuaris i treball associat, una eina social estratègica per cooperativitzar i fer viable l’activitat procomuna. Ofereix eines mancomunades de núvol digital (oficina, correu, videoconferència, erp, …) i també serveis d’acompanyament a projectes i organitzacions en models oberts i procomuns, documentació col·laborativa i xarxa d’internet de les coses.