Fil a l’agulla

Telf. 654 070 358

info@filalagulla.org

www.filalagulla.org


Carrer de Sants, 10 baixos, 08014 Barcelona


@Filalagullacoop

@filalagulla.org

@filalagullacooperativa

Descripció

Cooperativa d’iniciativa social sense ànim de lucre que que acompanya a persones i grups en processos de presa de consciència amb vocació de transformar i incidir allà on treballem: al món educatiu, les organitzacions, els grups, les comunitats, les persones, les relacions i nosaltres mateixes. Treballem per la transformació personal i social. Donem suport a la diversitat i la llibertat en un sentit profund, de manera que cadascú pugui ser més qui és. Apoderem per impactar en el món i afavorir el canvi social.

Ofereix serveis de formació, de creixement personal i terapia i de desenvolupament de grups i d’organitzacions en els àmbits de la diversitat, l’atenció a la discriminació, la facilitació de grups, el treball de processos, la gestió de conflictes i l’empoderament personal. El seu treball va enfocat a tota la comunitat educativa, a persones individuals i parelles, a grups, entitats i organitzacions.