Quepo Cooperativa

Telf. 931 86 75 11

info@quepo.org

www.quepo.org


Carrer de la Llibertat, 47
08012 Barcelona


@quepo_org

@quepo_org

@quepo.org

Descripció

És una cooperativa que es dedica a fer estratègies de comunicació i producció audiovisual per la transformació social.
Connecta audiovisual, participació i noves narratives; treballant els projectes en 360º: des de la fase de creació, producció i difusió amb enfocaments sensibilitzadors i emancipadors. Quepo enten la comunicació com una eina d’impacte social però també com un procés comunitari. Es desfà de la idea que la comunicació és un instrument per vendre i es re-apropia del sentit col·lectiu de la comunicació com espai del procomú. Al seu catàleg de serveis hi podeu trobar des d’estratègies i campanyes de comunicació, produccions audiovisuals, conceptualització i producció de materials de comunicació, assessoria, formació i acompanyament en comunicació.