Activitats FESC

De les comunitats energètiques a les comunitats de vida: reptes i oportunitats en la transició ecosocial

L’autoconsum compartit i renovable ha donat peu a la creació de les Comunitats Energètiques com una eina i palanca de canvi en la necessària transició cap a una sobirania energètica socialment i ambiental justa. Malgrat l’augment d’experiències en els últims anys, encara hi ha molts debats oberts entorn la governança i la gestió democràtica interna de les comunitats energètiques, així com el rol que aquestes juguen en l’abordatge dels principals reptes de l’actual model energètic com són la pobresa energètica i la propietat i gestió privada d’infraestructures.

També afloren altres propostes comunitàries com les Comunitats de Recursos i Comunitats Hídriques, totes elles com a possibles solucions per fer front a l’actual context d’emergència climàtica i crisi ecosocial. Les diferents propostes tenen un denominador comú clar: recuperar la gestió comunitària i combatre l’alineació individual i col·lectiva per convertir-nos en subjectes actius en la necessària transició ecosocial que tenim davant.

 

 

Dia i hora

Dissabte, 22 d'octubre, de 11:30 a 13:00

Lloc

Santos Hernández

Persones ponents

Mireia Bosch (Opcions)
Manel Sastre (Som Energia)
Carolina Fiallo (ESF)
Guifré Bombilà (XSE)
Raimon Gassiot (Coop57)
Albert Sagrera (Batec)

Entitat(s) organitzadora/es

ESF
Opcions
XSE
Coop57
Som Energia

Format

Debat i reflexió