Activitats FESC

Les cures a les organitzacions: presentació dels Manuals per escoles, cooperatives i comunitats

Presentarem uns Manuals de Cures que recullen quines són les àrees que des de les organitzacions podem tenir en compte quan volem impulsar aquests aspectes, tot diferenciant entre comunitats de vida, centres educatius i cooperatives de treball, tot i que molts altres tipus d’organització poden trobar útils els continguts.

A més explicarem eines de diagnosi associades a aquests manuals de manera que cada organització pot fer la seva pròpia anàlisi de com està a nivell de cures, i trobar pistes sobre maneres de desenvolupar-les.

Dia i hora

Dissabte, 22 d'octubre, de 12:30 a 13:00

Lloc

Espai Dolors Abelló

Persones ponents

Noemí Canelles Tigel (Fil a l'agulla)

Entitat(s) organitzadora/es

Fil a l'agulla

Format

Carrusel