Activitats FESC

«Perquè tot és de tothom. Gestió comunitària de la cultura i economia solidària»

Presentem «Perquè tot és de tothom. Gestió comunitària de la cultura i economia solidària». Debatrem sobre el fet diferencial de la Cultura quan és comunitària.

En l’acte de presentació del llibre a la FESC 2022 aprofitarem per debatre amb diverses de les autores que participen en aquesta obra col·lectiva i discutirem sobre el fet diferencial de la cultura quan és comunitària. Ens interessa reflexionar sobre què aporta la cultura quan és comunitària, quin és el seu tret diferencial i de quina manera pensem que això implica a les pràctiques de l’economia social i solidària.

Parlarem de com es produeix l’arrelament territorial i crític de les pràctiques culturals amb mirada comunitària. Presentarem exemples pràctics sobre la construcció de comunitats culturals arrelades al territori i analitzarem com pensen els condicionants econòmics, socials i culturals dels territoris on s’activen.

En aquesta discussió tindran també una presència molt important les preguntes que giren entorn la relació entre la gestió cultural, la comunitat i l’economia solidària. Què vol dir situar la cura de les persones, els processos i l’entorn en el centre de les pràctiques culturals?  En quin sentit podem dir que les pràctiques del cooperativisme cultural tenen impacte i retorn comunitari? En quin sentit podem dir que les pràctiques de cultura comunitària tenen una perspectiva socioeconòmica transformadora i s’entrellacen amb l’economia solidària?

Dia i hora

Dissabte, 22 d'octubre, de 18:30 a 20:00

Lloc

Sala Berta Cáceres

Persones ponents

Javier Rodrigo (Transductores/Cooperasec)
Santi Eizaguirre (UB / Comissió publicacions XES)
Alcira Padin (Synusia)
Ester Rams (La Troca)
Eva Quintana (Cal Gras)
iki yos piña (Periferias Cimarronas)

Entitat(s) organitzadora/es

Comissió de Formació i Publicacions XES
Xarxa d'Espais Comunitaris (XEC)
Synusia
La Troca
Cal Gras
Periferias Cimarronas

Modera

Judit Font (XEC)

Format

Debat i reflexió