Activitats FESC

Un segell ESS per a iniciatives turístiques? Cap a l’establiment de criteris exigibles als projectes del sector

Debat adreçat a la participació de les persones assistents, per plantejar la necessitat d’uns criteris imprescindibles per avalar projectes de l’àmbit turístic des de l’ESS.

Dia i hora

Dissabte, 22 d'octubre, de 16:30 a 18:00

Lloc

Sala Àngela Graupera

Persones ponents

Daniel Pardo (ABDT)
Raül Valls (Alba Sud)
Carla Cama (AETHNIC)

Entitat(s) organitzadora/es

Alba Sud
Assemblea de Barris pel Decrexiement Turístic (ABDT)
Associació de Turismo Sostenible Ethnic (AETHNIC)

Modera

Daniel Pardo (ABDT)

Format

Debat i reflexió