Com arriba del camp a la taula? Ecologística agroecològica i ESS

A Einateca hem fet una prova pilot amb diferents xarxes i productores agroecològiques a Catalunya per monitorejar les seves rutres durant 6 mesos. Amb els resultats hem fet un mapa interactiu que mostra les rutes, dies, parades….. i amb aquesta informació hem elaborat un estudi de quins podrien ser nodes ecologísitics comuns on intercanviar productes, fer punts de recollida o comercialització…

A partir de la presentació de l’informe “Nodes de distribució agroecològica, Resultats de l’anàlisi de rutes alimentàries a Catalunya”, tindrà lloc una reflexió conjunta amb actors que estan impulsant nodes o treballant la distribució compartida per detectar reptes comuns i dibuixar algunes passes de futur.