Mirada crítica a l’ESS des de l’antiracisme. Seguim sent objectes i no subjectes d’una economia transformadora?

Breus entrevistes i debats per reflexionar, des d’una mirada crítica, sobre l’ESS a Catalunya.