«Perquè tot és de tothom. Gestió comunitària de la cultura i economia solidària»

Presentem «Perquè tot és de tothom. Gestió comunitària de la cultura i economia solidària». Debatrem sobre el fet diferencial de la Cultura quan és comunitària.

En l’acte de presentació del llibre a la FESC 2022 aprofitarem per debatre amb diverses de les autores que participen en aquesta obra col·lectiva i discutirem sobre el fet diferencial de la cultura quan és comunitària. Ens interessa reflexionar sobre què aporta la cultura quan és comunitària, quin és el seu tret diferencial i de quina manera pensem que això implica a les pràctiques de l’economia social i solidària.

Parlarem de com es produeix l’arrelament territorial i crític de les pràctiques culturals amb mirada comunitària. Presentarem exemples pràctics sobre la construcció de comunitats culturals arrelades al territori i analitzarem com pensen els condicionants econòmics, socials i culturals dels territoris on s’activen.

En aquesta discussió tindran també una presència molt important les preguntes que giren entorn la relació entre la gestió cultural, la comunitat i l’economia solidària. Què vol dir situar la cura de les persones, els processos i l’entorn en el centre de les pràctiques culturals?  En quin sentit podem dir que les pràctiques del cooperativisme cultural tenen impacte i retorn comunitari? En quin sentit podem dir que les pràctiques de cultura comunitària tenen una perspectiva socioeconòmica transformadora i s’entrellacen amb l’economia solidària?

Models d’articulació comunitària i ESS

Conversa entre dues experiències d’economies comunitàries i cooperatives que treballen per l’articulació territorial: la Régie Quartier La Roseraie Services de Perpinyà i La Florida s’aveïna. Com contribueix l’ESS a articular els barris i els territoris?

La Roseraie Services és una entitat veïnal creada l’any 1997, amb el vistiplau del Consell Nacional d’Enllaç d’Autoritats Veïnals (CNLRQ). Les missions de la Régie de Quartier són múltiples, però una de les més importants és, sens dubte, participar en el manteniment i embelliment dels sectors “prioritaris” de Perpinyà, en particular el Vernet, i desenvolupar, a través de les seves obres o actuacions, una “pedagogia de la convivència”. És a dir, vol ser un actor de vincle social al barri. Mitjançant la creació de serveis de proximitat per atendre necessitats no cobertes, basant-se en la contractació de persones amb dificultats d’inserció social i professional d’aquests mateixos barris, la Régie és un autèntic actor d’un projecte econòmic i social en col·laboració amb l’Ajuntament, la Metròpoli i el Social, i també amb propietaris privats de serveis i establiments. Actualment ofereix 50 places d’inserció per a homes i dones que sovint tenen dificultats per trobar feina, com a personal d’integració supervisat per un equip de personal fix.

La Florida s’aveïna“, la comunalitat de l’Hospitalet de Llobregat, té com a objectiu principal impulsar línies d’acció i intercooperació als barris de la Florida i Les Planes, un territori anomenat administrativament com a Districte IV. Així posa els seus recursos al servei d’un nou espai de possibilitat: davant d’un sistema d’explotació econòmica del territori com el que tenim, que legitima un model extractivista i “transgènic” que amenaça la diversitat cultural i econòmica, precaritzant les vides de moltes persones, la comunalitat busca trencar l’hegemonia del seu relat i treballar per fer emergir altres models que posin la cura de la vida al centre, així com treballar en l’enxarxament dels nostres barris. La comunalitat vol sumar-se i aprofitar alhora els aprenentatges i el treball realitzats per La Col·lectiva, l’Ateneu Cooperatiu de l’Hospitalet, a fi d’establir en un full de ruta compartit amb objectius comuns i rols complementaris que conflueixin i ajudin a enfortir els béns comuns per construir nous projectes d’ajuda mútua. A partir del moviment veïnal i del teixit associatiu vol suscitar nous projectes d’economia local des d’una lògica cooperativista que enforteixi l’economia social i solidaria de la ciutat.

Amb el suport de: