Desfés-te del capitalisme

Una conversa inspiradora sobre la sostenibilitat de la vida i la transformació social amb Silvia Federici, Marina Garcés i Magda Bandera.  Tancarem l’acte amb un vermut musical amb Dj Mbodj.

 

ATENCIÓ: Aquesta activitat començarà amb 15 minuts de retard, és a dir, a les 12h15.

Desfer-nos del Racisme i de festa amb una ESS diversa

Quins són els reptes i les propostes per a la construcció d’una ESS amb pràctica i perspectiva antiracista?

Al marge de les lluites. Es reprodueixen desigualtats en els moviments anticapitalistes?

El temps disponible, el bagatge cultural, la classe social, el gènere, l’edat, les relacions personals, la comunitat, la família, l’arrelament o la situació administrativa són alguns dels elements que configuren la forma com ens identifiquem respecte al món, com hi interactuem, com el volem canviar o el temps que dediquem a la militància política. Des de molts fronts sorgeixen maneres diverses que d’alguna manera lluiten per acabar amb les desigualtats i les injustícies que genera el sistema capitalista. Des del consum, passant per la producció o les mateixes relacions interpersonals. Però, som capaces de detectar aquestes diversitats i abraçar-les per tal de fer que les lluites esdevinguin un moviment vertaderament popular o d’alguna manera seguim perpetuant i reproduint dinàmiques del mateix sistema capitalista? Els moviments socials xoquen per una qüestió de classe? La productivitat militant ofega la perspectiva comunitària i reproductiva de l’anticapitalisme? Seguim marginant els marges?

Compartim, dialoguem i debatem al voltant d’aquestes i altres reflexions amb persones que participen de lluites que desafien el sistema des de diferents àmbits: laboral, agroecològic, racial i feminista.

Les Comunitats Energètiques Locals com a eina de transformació cap a un nou model energètic

L’activitat constarà d’una xerrada amb intervencions de 10 minuts i, posteriorment, una fila 0 i espai per al debat i preguntes.

Territoris articulats, xarxes solidàries

Farem un balanç de la creació d’articulacions locals de l’economia solidària, d’experiències de l’activitat desenvolupada en diferents sectors per part de les xarxes de la XES i dels reptes relacionats amb aquesta diversitat territorial.

Seguretat Humana i Economies Solidàries

L’activitat explora un aspecte poc tractat directament des de l’àmbit de les economies solidàries: el de la SEGURETAT. Molts cops un concepte o un tema tabú en certs àmbits culturals i ideològics que mereix una redefinició i una reconceptualització. La importància de fer visible l’impuls d’una economia centrada en les col.lectives humanes, en harmonia amb l’entorn, tenint especial cura de les persones i les seves relacions, generen contextos que anomenarem SEGURETAT HUMANA DES DE BAIX.
La Seguretat no és allò que l’Estat ha conceptualitzat i concretat en metodologies repressives i de control, sinó que al contrari la Seguretat té a veure amb les capacitats de construir entorns amigables, relacionals, de cura a diversos nivells, en relació amb les col.lectivitats humanes i llurs entorns i ecosistemes. Aquesta activitat ens permetrà reflexionar i fer evident que ens cal redefinir la idea, el concepte i les pràctiques de SEGURETAT.

Economies comunitàries: resolent necessitats, sostenint el territori

Taula rodona on s’abordaran diferents tipus de gestió comunitària:

1. Economies comunitàries: de què estem parlant? marc conceptual i tipologies d’iniciatives

2. La gestió comunitària en l’àmbit cultural

3. La gestió comunitària i els comuns naturals

4. Quin paper por tenir la futura Llei d’ESS per la promoció de les economies comunitàries?

Clausura FESC2020

La covid-19 ha fet aflorar de manera colpidora la interrelació entre les crisis mediambiental, econòmica i social preexistents. En aquest context, des de la Xarxa d’Economia Solidària volem acomiadar la FESC amb un mosaic col·lectiu de reivindicacions de diferents moviments i agents socials (l’ecologisme, la lluita per l’habitatge, l’economia social i solidària, el feminisme, l’antiracisme, el sindicalisme i les lluites veïnals / comunitàries) amb l’objectiu de construir un full de ruta comú per a un nou model econòmic.

#AireFESC per sempre i esperem retrobar-nos i abraçar-nos la Fira de l’any vinent!!

 

 

CLAUSURA FESC: Cap a una nova normalitat postcapitalista

La covid-19 ha fet aflorar de manera colpidora la interrelació entre les crisis mediambiental, econòmica i social preexistents. També ha agreujat i ha fet més evidents les desigualtats socials i la precarietat en els serveis públics com la sanitat, l’atenció a la dependència, l’ensenyament o el transport, i en àmbits essencials com les cures, el món laboral i l’habitatge.
Mentrestant, els sectors que es lucren del model de producció i consum que ha generat aquestes crisis i les desigualtats imposen mesures per mantenir el seu estatus, bé a través de polítiques empresarials, bé a través del seu control sobre l’Administració.
Aquesta crisi global, però, també ha incentivat la comunicació entre molts sectors i moviments socials. Primer per trobar espais de reflexió comuns i coordinar actuacions i, després, per definir mesures alternatives que posin fre a la lògica depredadora capitalista i que, situant la vida al centre, impulsin una transició ecosocial i un nou sistema socioeconòmic.

En aquest context, des de la Xarxa d’Economia Solidària volem acomiadar la FESC obrint un diàleg entre diferents moviments i agents socials amb l’objectiu de construir un full de ruta comú per a un nou model econòmic.

Comptarem amb mirades des de…
– l’ecologisme
– la lluita per l’habitatge
– l’economia social i solidària
– el feminisme
– l’antiracisme
– el sindicalisme
– les lluites veïnals / comunitàries

 

I en acabar la trobada, seguiu atentes, que hi ha sorpresa de comiat!

 

L’Àvia Grill i la defensa de l’aigua. Un conte infantil per parlar de l’aigua com a bé comú

L’Àvia Grill és un personatge de l’orient de Bolívia que porta l’aigua quan canta. I a Bolívia, entre els anys 2000 i 2003, la gent va haver de lluitar per salvar l’aigua, perquè les grans empreses no els la prenguessin. Es van anomenar les Guerres de l’Aigua. Amb aquesta història, basada en un bonic vídeo d’animació, commemorem les lluites per allò que és de totes i tots, pels nostres béns comuns, que ningú no ens pot treure.

Passi del curtmetratge Abuela Grillo a partir del qual hem fet el conte (primera part destinada al públic infantil) + Conversatori amb les autores i editores del conte, un coedició entre Catalunya i Bolivia, en edició quatrilingue (català, castellà, quítxua i guaraní)