Com arriba del camp a la taula? Ecologística agroecològica i ESS

A Einateca hem fet una prova pilot amb diferents xarxes i productores agroecològiques a Catalunya per monitorejar les seves rutres durant 6 mesos. Amb els resultats hem fet un mapa interactiu que mostra les rutes, dies, parades….. i amb aquesta informació hem elaborat un estudi de quins podrien ser nodes ecologísitics comuns on intercanviar productes, fer punts de recollida o comercialització…

A partir de la presentació de l’informe “Nodes de distribució agroecològica, Resultats de l’anàlisi de rutes alimentàries a Catalunya”, tindrà lloc una reflexió conjunta amb actors que estan impulsant nodes o treballant la distribució compartida per detectar reptes comuns i dibuixar algunes passes de futur.

Alimentació i consum corresponsable

L’activitat s’estructurarà en dues parts:

Durant la primera part es realitzarà una conversa entre diversos perfils de consumidora, des d’aquelles més conscients i implicades amb la sobirania alimentària, fins aquelles que, tot i compartir els valors mediambientals i socials, no consumeixen de forma completament conscient. L’objectiu principal d’aquesta primera part és veure què fa i com s’organitza la societat per consumir d’acord amb els seus valors i com, com a consumidores i comunitats organitzades, podem incidir en les diferents baules de la cadena alimentària, des del subministrament de matèries primeres, fins a la producció, distribució i el consum, avançant cap a la sobirania alimentària.

La segona part se centrarà en projectes vinculats a l’alimentació agroecològica, comptant, d’una banda, amb l’experiència de la venda directa en Mercats de Pagès com a iniciativa per a una transició agroecològica justa i una manera de fer comunitat i, d’altra banda, les comunitats de microfinançament agroecològic.