II Jornada d’aprenentatges comunitaris de l’habitatge cooperatiu: és temps de cures

Espai obert per a persones que estiguin vivint, en proces de promoció o en fases més incicals d’un projecte d’habitatge cooperatiu. L’objectiu de l’activitat és compartir eines i recursos de coses que ja actualment estan fent els propis grups amb el tema transversal de les cures i posant el focus en 6 eixos:

1. Cures, coneixença i confiança.

2. Cures, projecte treball d’equip.

3. Cures, conflicte, emocions i creixement.

4. Cures, governança i democràcia participativa.

5. Cures, autocura i autoestima.

6. Cures i diversitat funcional.

Cada taula treballarà un dels temes en profunditat i recollitem les eienes i recursos que hagin sortit i els compartirem entre totes les assistents. Hi haurà un petit espai final de valoració.

Cura Digna desde l’ESS?

Eixos de reflexió:

1. Situació actual del mercat de les cures als diferents àmbits: vellesa, infància, discapacitat, dona, salut mental, salut, etc

• Model econòmic

• Model d’atenció

2. Què és la Cura Digna per cadascuna de les iniciatives- perspectives?

• Valors

• Metodologies

• Fortaleses- innovació

3. Estratègies per incrementar la presencia de l’ESS al mercat de les cures

• Bones pràctiques

• Dificultats

• Demandes cap a les administracions públiques.